Muziek op de Deel, Maarsbergen

'1918', Bosmans, Debussy, Elgar, Janáčeck en Korngold

Duo met Helena Basilova

‘1918’

Dit programma biedt een inkijk in de invloeden van de Eerste Wereldoorlog op het leven en werk van verschillende Europese componisten.

Het begin van de 20e eeuw markeerde het einde van de Romantische periode, en bracht een tweedeling teweeg tussen enerzijds componisten die de Romantische stijl verder ontwikkelden, en anderzijds componisten die kozen voor een tegenreactie.

In dezelfde tijd, wellicht als gevolg van de spanningen die zouden leiden tot de Eerste Wereldoorlog, heersten er sterke gevoelens van nationalisme in Europa. In de muziek kwam nationalisme sterk tot uiting bijvoorbeeld in Frankrijk door het impressionisme, en in Oost-Europa door een vernieuwde interesse in volksmuziek.

Zo zijn de vioolsonates van Claude Debussy en de Tsjech Leoš Janáček een goede afspiegeling van de tegenreactie op de Romantische periode, en het op de voorgrond treden van nationalistische elementen.

Edward Elgar schreef zijn viool sonate in 1918, als eerste substantiële werk sinds het begin van de oorlog, toen hij voornamelijk liederen schreef voor het volk en de troepen. Zijn prachtige, maar ietwat conservatieve sonate beschreef hij zelf met: "I fear it does not carry us any further, but it is full of golden sounds and I like it".

http://www.muziekopdedeel.nl